Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Kırıkkale sırasıyla Hitit, Roma ve Bizans Devletleri egemenliğinde kalmış, 1071 Malazgirt Savaşından sonra Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ile birlikte Türk hakimiyetine girmiştir. Buralara Türkmenlerin-Oğuzların yerleştiği ve yöreye Cumhuriyet Dönemine kadar Kırık Kal'a denildiği Osmanlı Arşiv belgelerinde belirtilmektedir.

Kırıkkale’nin adının şehrin 3 km kuzeyindeki Kırıkköyü ile kentin merkezindeki Kaletepe’nin kısaltılarak birleşmesinden ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaatı yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı Arşiv belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkal’a biçiminde geçmektedir.

XVI. ve XVII. yüzyıllarda doğudan gelen çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerin Anadolu’da bilhassa Orta Anadolu’da iskan edildikleri bilinmektedir. Bunlardan “Oğuz, Oguzhan” adı verilen büyük bir oymağın Ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişi ile “Kırıkkal’a” ya yerleştirildikleri belgelerle ifade edilmektedir.

Yörükkan taifesinden olduğu zikredilen Oğuz Oymağı, Anadolu’yu Türkleştirerek ve İslamlaştırarak, Türk  Vatanı haline getiren, aynı zamanda Türkmen adıyla da bilinen büyük bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Kırıkkale tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir mirasa sahiptir. Sulakyurt  Şeyh Şamil, Hasandede, Balışeyh-Ballı, Koçubaba, Haydarsultan Camii ve Türbeleri ile Küçükavşar, Tokuşbaba, Halildede Türbeleri, Çeşnigir Köprüsü- Kervansarayı başlıca tarihi eserlerdir.

Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !